ODBORNÝ SEMINÁŘ

AUTORSKÉ PRÁVO PŘI PUBLIKACI NA WEBU

Zrcadlový sál MŠMT, Praha / 28. května 2009


Program semináře (PNG)

RMS záznam zahájení semináře (00:01:00)

RMS záznam celého semináře (02:31:00)

VYBRANÉ PREZENTACE SAMOSTATNĚ:

RMS záznam prezntace Prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové, děkanky EF VŠB-TU Ostrava (00:02:40)

RMS záznam prezentace Mgr. Andrey Stachové (00:20:01)

RMS záznam prezentace prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. (00:47:35)


Logo MŠMT. Logo Merlingo. Logo Manta Technologies.

Tato stránka, Manta Rich Media Technology (Powered by Accordent) - © 2009 MANTA Technologies, a.s.   Design: Ing. Petr PAVOUČEK