INFRASTRUKTURY VÝZKUMU A REGIONÁLNÍ ASPEKTY EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROSTORU

Pražské kongresové Centrum / 24. - 25. března2009


Program konference (PDF - pouze anglicky)

Rich media záznamy:


Logo MŠMT. Logo RIC. Logo Manta Technologies.

Tato stránka, Manta Rich Media Technology - © 2009 MANTA Technologies, a.s.   Design: Ing. Petr PAVOUČEK