EVROPSKÉ FÓRUM KE ZHODNOCENÍ DOPADŮ RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

Kongresové centrum Praha / úterý 24. a středa 25. února 2009


Program fóra (PDF, anglicky)

Rich media záznamy:


Logo MŠMT. Logo E. Logo Manta Technologies.

Tato stránka, Manta Rich Media Technology - © 2009 MANTA Technologies, a.s.   Design: Ing. Petr PAVOUČEK