česká verze

Prosím vyberte si akci, jejíž stránky chcete prohlížet:


07.01.2009 Zahajovací konference evropského roku tvořivosti a inovací
13.02.2009 Seminář ke klasifikaci vysokých škol
24. - 25.02.2009 Evropské fórum k zhodnocení dopadů rámcových programů výzkumu a vývoje
24. - 25.03.2009 Infrastruktury výzkumu a regionální aspekty EVP
06. - 07.04.2009 Konference k partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli pro celoživotní učení
06. - 07.04.2009 Konference Nové iniciativy v odborném vzdělávání: ECVET, EQARF
.......... ...English version

Please choose the event, you want to browse:


01/07/2009 Launch Conference of the European Year of Creativity and Innovation
02/13/2009 University Classification Seminar
02/24 - 25/2009 European Forum On Research and Development Impact Assessment
03/24 - 25/2009 Research Infrastructures and the Regional Dimension of ERA
04/06 - 07/2009 Conference on Partnerships between Education and Training Institutions and Employers in the Context of Lifelong Learning
04/06 - 07/2009 Conference on New Tools for Vocational Education and Training: ECVET, EQARF
.......... ...

Tato stránka, Manta Rich Media Technology - © 2009 MANTA Technologies, a.s.   Design: Ing. Petr PAVOUČEK